Kariera

Aplikant do zespołu energetyki i przemysłu

Kancelaria Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie zatrudni aplikanta adwokackiego/radcowskiego do zespołu specjalizującego się w prawie energetycznym i obsłudze prawnej zakładów przemysłowych.

Oczekujemy:
• statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego;
• min. 6-miesięcznego doświadczenia w zakresie w/w specjalizacji;
• biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawniczej;
• sumienności, odpowiedzialności, dobrej organizacji czasu pracy, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej;
• terminowego wykonywania powierzonych zadań;
• chęci stałego rozwoju zawodowego i samodoskonalenia;
• inicjatywy przy rozwiązywaniu problemów.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie i warunki współpracy;
• kontakt z międzynarodowym środowiskiem biznesowym;
• pracę przy dużych i innowacyjnych projektach;
• rozwój kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o nadsyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres kancelaria@elzanowski.pl.

Zastrzegamy możliwość udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym także na potrzeby przyszłych rekrutacji) wg następującego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) moich danych osobowych, które zostały umieszczone w przesłanych przeze mnie dokumentach, tj. CV oraz list motywacyjny, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. na stanowisko: Aplikant adwokacki/radcowski. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) w celu przeprowadzenia przez ww. spółkę innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych na podobne stanowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880073, REGON: 388061512, NIP: 5252850019. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ii) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, iii) prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani Pana zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych, iv) prawo ograniczenia przetwarzania danych, v) prawo do przenoszenia danych, vi) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, viii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ix) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: kancelaria@elzanowski.pl.