Kariera

Prawnik do zespołu korporacyjnego

Kancelaria Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie zatrudni adwokata lub radcę prawnego do zespołu specjalizującego się w prawie gospodarczym i obsłudze korporacyjnej.

Oczekujemy:
• tytułu adwokata lub radcy prawnego;
• min. 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu samodzielnej obsługi korporacyjnej spółek handlowych;
• biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawniczej;
• samodzielnej realizacji zleceń dla klientów kancelarii, w tym przede wszystkim w zakresie sporządzania opinii i informacji prawnych, projektów umów, ekspertyz oraz opracowywania innych dokumentów niezbędnych w obsłudze korporacyjnej; przygotowywania projektów pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów kancelarii przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej;
• wysokich zdolności interpersonalnych;
• zaangażowania, dyspozycyjności i gotowości do rozwoju zawodowego.

Oferujemy:
• atrakcyjne warunki współpracy i wynagrodzenia;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju zawodowego w renomowanej kancelarii prawnej;
• rozwój kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego;
• możliwość wykonywania zleceń w trybie zdalnym.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o nadsyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres kancelaria@elzanowski.pl.

Zastrzegamy możliwość udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym także na potrzeby przyszłych rekrutacji) wg następującego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) moich danych osobowych, które zostały umieszczone w przesłanych przeze mnie dokumentach, tj. CV oraz list motywacyjny, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. na stanowisko: Adwokat/Radca Prawny. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) w celu przeprowadzenia przez ww. spółkę innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych na podobne stanowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880073, REGON: 388061512, NIP: 5252850019. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ii) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, iii) prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani Pana zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych, iv) prawo ograniczenia przetwarzania danych, v) prawo do przenoszenia danych, vi) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, viii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ix) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: kancelaria@elzanowski.pl.