Konferencja „Energia Nowoczesnych Miast”

W dniach 30 września – 1 października br. kancelaria E&P obecna była na organizowanej przez ENEA Operator S.A. konferencji pn. „Energia Nowoczesnych Miast”. Pierwszego dnia konferencji przedstawiciel E&P – mec. Grzegorz Cieśniarski, prowadził panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki, przemysłu oraz reprezentantów Ministra Klimatu i Środowiska. Tematem przewodnim panelu było przedstawienie możliwości zastosowania technologii wodorowej w metropoliach, wyzwania stojące przed uczestnikami rynku, możliwości finansowania projektów oraz aktualny stan legislacji tego obszaru.

Konferencję otworzył Pan Minister Ireneusz Zyska – Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, reprezentujący Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zaś w dyskusji moderowanej przez przedstawiciela Kancelarii udział wzięli: Pan Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani prof. dr hab. Lucyna Firlej z Laboratory Charles Coulomb Universite de Montpellier, Pan dr hab. inż. Paweł Dworak – profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prodziekan Wydziału Elektrycznego uczelni oraz Pan Cezary Starczewski – Zastępca Dyrektora Oddziału – Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego PGNiG SA.

Szczególnie ważnym obszarem w dyskusji było omówienie przez Pana dyr. Szymona Bylińskiego dotychczasowych wyników konkursów na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI (Important Project on Common European Interest). Przedstawiono najważniejsze cechy projektów, które uzyskały akceptację ze strony Ministerstwa i dyskwalifikujące wady projektów. Dodatkowo przedstawiciel Ministerstwa omówił stan prac nad projektem ustawy roboczo nazywanej „Prawo wodorowe”, która ma docelowo regulować obszar wykorzystywania technologii wodorowej. W dalszej części dyskusji przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem wodoru w tzw. „inteligentnych miastach” oraz zastosowanie wodoru w nisko- i zeroemisyjnej energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii wykorzystujących tę technologię.

Panel zakończyły pytania ze strony uczestników konferencji oraz podsumowanie dyskusji.

Drugi dzień konferencji koncentrował się na źródłach czystej energii i metodach jej efektywnej dystrybucji.