Kolej

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów działających w  branży kolejowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze transportu kolejowego i niezbędną wiedzę gwarantującą najwyższy poziom obsługi prawnej przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru i elementów infrastruktury, dysponentów oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych.

Zakres naszego doradztwa obejmuje postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Agencją Kolejową Unii Europejskiej i innymi krajowymi organami bezpieczeństwa dotyczące:

 • zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych i typów pojazdów,
 • preautoryzacji ERTMS,
 • zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych,
 • udzielenia odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI),
 • świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów, budowli i urządzeń,
 • jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • autoryzacji bezpieczeństwa,
 • świadectw bezpieczeństwa,
 • certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM),
 • licencji na wykonywanie przewozów kolejowych,
 • przyznania otwartego dostępu,
 • kontroli prowadzonych przez organy nadzoru.

Doradzamy w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego. Reprezentujemy naszych klientów także w kontaktach z:

 • innymi organami administracji publicznej,
 • sądami administracyjnymi,
 • sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • jednostkami oceniającymi zgodność, w tym jednostkami notyfikowanymi, podmiotami wyznaczonymi, jednostkami inspekcyjnymi (CSM RA) oraz jednostkami uprawnionymi,
 • zarządcami infrastruktury

Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw branży kolejowej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, roadmap’y (mapy drogowe) postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych. Prowadzimy audyty oraz sporządzamy projekty systemów zarządzania bezpieczeństwem czy regulaminów pracy bocznic. Oferujemy wsparcie prawne procesu zarządzania konfiguracją w celu właściwej kwalifikacji zmian wprowadzonych w pojazdach kolejowych w ramach modernizacji i innych czynności utrzymaniowych.

Tworzymy i opiniujemy umowy na zakup, leasing i czarter środków transportu oraz ich wyposażenia, a także umowy spedycji, przewozu, dostępu do infrastruktury i innych.

Prowadzimy spory sądowe i reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania.

Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów gospodarczych z sektora kolejowego.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • kompleksowa obsługa prawna szeregu procesów wprowadzenia do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, typów pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych,
 • uzyskanie ponad stu zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych za pośrednictwem Punktu Kompleksowej Obsługi (ang. One Stop Shop, OSS),
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz największych producentów taboru i elementów infrastruktury działających na rynku kolejowym w Polsce,
 • wsparcie prawne procesu zarządzania konfiguracją w związku ze zmianami wprowadzanymi w najnowocześniejszym taborze kolejowym eksploatowanym obecnie w Polsce.
Zapraszam do kontaktu
adw. Marek Kowalski
Partner
marek.kowalski@elzanowski.pl
Zobacz również
Obsługa transakcji na rzecz funduszu RAZOR GROUP

Wszystkie specjalizacje:

Kolej Energetyka i przemysł Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne M&A | PE | VC Spory sądowe i arbitrażowe Upadłość i restrukturyzacja