Specjalizacje

Kolej Kolej
Kolej

Kolej

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów działających w  branży kolejowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze transportu kolejowego i niezbędną wiedzę gwarantującą najwyższy poziom obsługi prawnej przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru i elementów infrastruktury, dysponentów oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych.

Zakres naszego doradztwa obejmuje postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Agencją Kolejową Unii Europejskiej i innymi krajowymi organami bezpieczeństwa dotyczące:

 • zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych i typów pojazdów,
 • preautoryzacji ERTMS,
 • zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych,
 • udzielenia odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI),

Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
adw. Marek Kowalski
Partner
marek.kowalski@elzanowski.pl
Energetyka i przemysł Energetyka i przemysł
Energetyka i przemysł

Energetyka i przemysł

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu w sektorach energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych i płynnych. Zakres naszych kompetencji obejmuje w szczególności zagadnienia regulacyjne, takie jak: obowiązki przedsiębiorstw koncesjonowanych i ich sankcjonowanie przez Prezesa URE, postępowania koncesyjne i taryfowe, postępowania sporne, systemy wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej, rynek mocy oraz kwestie związane z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Do grona naszych klientów należą jedne z największych w Polsce przedsiębiorstw energetycznych.

Jesteśmy jednymi z najlepiej rozpoznawalnych na rynku specjalistami w zakresie obsługi prawnej dużych odbiorców energii elektrycznej, w szczególności zakładów przemysłowych, w zakresie wszelkich zagadnień związanych z zaopatrzeniem tych zakładów w energię elektryczną, ciepło i gaz. Nasi prawnicy świadczyli obsługę prawną na rzecz kilkudziesięciu zakładów przemysłowych m.in. z branży chemicznej, szklarskiej, cementowej, papierniczej oraz górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych.

Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
r. pr. dr hab. Filip Elżanowski
Partner zarządzający
filip.elzanowski@elzanowski.pl
adw. Anna Kucińska
Partner
anna.kucinska@elzanowski.pl
Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne
Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne

Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek na każdym etapie ich działalności. Doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnej formy prawnej dla danego przedsięwzięcia, zawiązaniu i rejestracji spółek zarówno tych funkcjonujących w standardowy sposób, jak i takich, których powstanie jest wynikiem ustaleń dokonanych przez wspólników w ramach przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Świadczymy obsługę bieżącą spółek obejmującą działalność organów, tworzenie dokumentów korporacyjnych oraz prowadzenie postępowań rejestrowych, jak również bieżące doradztwo prawne związane z prowadzoną przez spółki działalnością w zakresie kontraktów handlowych, prawa pracy czy RODO. Zajmuje się łączeniem, podziałami przekształceniami, jak również procesami związanymi z zakończeniem działalności spółek. Reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych.

Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
r. pr. dr Fabian Elżanowski
Partner
fabian.elzanowski@elzanowski.pl
M&A | PE | VC M&A | PE | VC
M&A | PE | VC

M&A | PE | VC

Doradzamy przy procesach fuzji i przejęć na każdym etapie ich realizacji. Sprzedającym doradzamy przy przygotowaniu przedmiotu transakcji do sprzedaży poprzez vendors due diligence, w sporządzeniu dokumentacji transakcyjnej, oraz w procesie negocjacji. Kupującym pomagamy w ustrukturyzowaniu transakcji, przeprowadzeniu audytu prawnego celu inwestycji (due diligence), negocjacjach oraz sprawnym przejęciu kontroli operacyjnej nad nabywanym aktywem, w tym integracji potransakcyjnej. Doradzamy klientom zarówno w typowych transakcjach zakupu przedsiębiorstw lub spółek niepublicznych (share dealoraz asset deal), jak również złożonych transakcjach na rynku publicznym. Pracujemy zarówno dla klientów indywidualnych, rodzinnych firm oraz funduszy inwestycyjnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji private equity, w tym transakcji venture capital. Reprezentujemy zarówno fundusze PE/VC, grupy menadżerów (MBO) oraz inwestorów prywatnych, jak również założycieli i zarządy spółek będących celem inwestycji. Pomagamy strukturyzować inwestycje, prowadzimy audyty prawne celu inwestycji (due diligence), oraz przygotowujemy dokumentację transakcyjną. Doradzamy w zakresie finansowania transakcji ze środków obcych (LBO) oraz w zakresie inwestycji w podmioty wymagające restrukturyzacji (distressed assets). Pomagamy strukturyzować i zakładać fundusze VC, w tym fundusze CVC.

Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
r. pr. dr Fabian Elżanowski
Partner
fabian.elzanowski@elzanowski.pl
Spory sądowe i arbitrażowe Spory sądowe i arbitrażowe
Spory sądowe i arbitrażowe

Spory sądowe i arbitrażowe

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich spraw spornych, na każdym etapie ich rozwoju. Mamy wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom na etapie przedsądowym oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Reprezentujemy w postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi (ICC, SA KIG, Sąd Lewiatan, DIS) oraz postępowaniach postarbitrażowych.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • reprezentowanie spółek energetycznych m.in. w sporze o zapłatę za niezbilansowaną energię elektryczną oraz w sporze o zapłatę z tytułu umowy ubezpieczenia,
 • doradztwo i zastępstwo procesowe w licznych sporach na tle umów o roboty budowalne, zarówno na rzecz inwestorów, jak i wykonawców, w tym w sprawie odstąpienia/wypowiedzenia umowy o roboty budowlane,
 • reprezentowanie inwestora w sporze dotyczącym odszkodowania za zmianę przeznaczenia nieruchomości w MPZP (sygn. akt SN: II CSK 98/13 i II CSK 569/14),
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w arbitrażowym sporze inwestycyjnym Servier et. al vs. Polska (wartość przedmiotu sporu ok. PLN 1.200.000.000),
Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
adw. Wojciech Jaworski
Partner
wojciech.jaworski@elzanowski.pl
r. pr. dr Fabian Elżanowski
Partner
fabian.elzanowski@elzanowski.pl
Upadłość i restrukturyzacja Upadłość i restrukturyzacja
Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja

Reprezentujemy i doradzamy w krajowych i zagranicznych restrukturyzacjach oraz postępowaniach upadłościowych.  Umiejętnie łączymy doświadczenia z zakresu doradztwa transakcyjnego z reprezentacją przed sądami powszechnymi. Mamy doświadczenie w opracowywaniu planów sanacyjnych przy współpracy z renomowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi i ekonomicznymi. Mamy kompetencje do prowadzenia skutecznej restrukturyzacji sądowej i pozasądowej. Działamy na rzecz klientów w celu odzyskania należności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • reprezentowanie najemcy kilkudziesięciu lokali użytkowych w sądowym postępowaniu sanacyjnym,
 • reprezentowanie zagranicznego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym polskiego developera,
 • reprezentowanie grupy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym podmiotu z branży budowlanej,
Dowiedz się więcej
Zapraszam do kontaktu
adw. Wojciech Jaworski
Partner
wojciech.jaworski@elzanowski.pl
r. pr. dr Fabian Elżanowski
Partner
fabian.elzanowski@elzanowski.pl