Współpraca z MLP Group w zakresie PV

Kancelaria Elżanowski & Partnerzy rozszerzyła swoją współpracę z MLP Group o kompleksową obsługę inwestycji MLP w zakresie fotowoltaiki.

Grupa MLP jest jednym z krajowych liderów w zakresie parków logistycznych – MLP prowadzi obecnie w Europie szesnaście operacyjnych parków logistycznych, z czego dwanaście jest zlokalizowanych w Polsce. Na koniec 2020 r. MLP Group posiadała 715,7 tys. m kw. gotowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Jednym ze strategicznych celów, jaki grupa zamierza zrealizować, jest instalacja paneli fotowoltaicznych w parkach MLP Group o łącznej mocy 20 MW i zwiększenie ilości „zielonej” energii zużywanej w parkach logistycznych z 21 % do 60 %.