Komentarz dot. polskiego weta dla „Fit for 55”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem mec. Anny Kucińskiej i mec. Zuzanny Stachurskiej dotyczącym prawnej oceny możliwości zawetowania przez Polskę pakietu „Fit for 55”, który został opublikowany na portalu energetyka24.com:

https://energetyka24.com/polskie-weto-dla-fit-for-55-czy-to-mozliwe-prawnie-komentarz

Zapraszam do kontaktu
adw. Anna Kucińska-Bar
adw. Anna Kucińska-Bar
Partner
+48 22 525 02 37
anna.kucinska@elzanowski.pl
Zobacz również
Współpraca z MLP Group w zakresie PV
Elżanowski & Partnerzy doradzali Lafarge Cement przy zawarciu dwóch umów PPA z KGAL