Spory sądowe i arbitrażowe

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich spraw spornych, na każdym etapie ich rozwoju. Mamy wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom na etapie przedsądowym oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Reprezentujemy w postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi (ICC, SA KIG, Sąd Lewiatan, DIS) oraz postępowaniach postarbitrażowych.  

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

  • reprezentowanie spółek energetycznych m.in. w sporze o zapłatę za niezbilansowaną energię elektryczną oraz w sporze o zapłatę z tytułu umowy ubezpieczenia,
  • doradztwo i zastępstwo procesowe w licznych sporach na tle umów o roboty budowalne, zarówno na rzecz inwestorów, jak i wykonawców, w tym w sprawie odstąpienia/wypowiedzenia umowy o roboty budowlane,
  • reprezentowanie inwestora  w sporze dotyczącym odszkodowania za zmianę przeznaczenia nieruchomości w MPZP (sygn. akt SN: II CSK 98/13 i II CSK 569/14),
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w arbitrażowym sporze inwestycyjnym Servier et. al vs. Polska (wartość przedmiotu sporu ok. PLN 1.200.000.000),
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawie DutyFreeShops vs. Polska; postępowanie o wykonanie wyroku sądu arbitrażowego (wartość przedmiotu sporu ok. PLN 80.000.000), 
  • uczestnictwo w zespole reprezentującym Skarb Państwa w sprawie Eureko B.V. vs. Polska,
  • reprezentowanie w postępowaniu arbitrażowym ICC wynikającym z transakcji M&A (wartość sporu ok. PLN 300.000.000).
Zapraszam do kontaktu
r. pr. dr Fabian Elżanowski
Partner
+48 22 525 02 37
fabian.elzanowski@elzanowski.pl
Zobacz również
Obsługa transakcji na rzecz funduszu RAZOR GROUP

Wszystkie specjalizacje:

Kolej Energetyka i przemysł Obsługa korporacyjna M&A | PE | VC Spory sądowe i arbitrażowe Upadłość i restrukturyzacja